10 pentru limba germană!

10 elevi de clasa a VIII-a au susţinut examenul DSD – limba germană obţinând următoarele rezultate:

  •  Nivel B1:Bălteanu Andreea, Breban Ana Maria, Niculescu Arina, Rădulescu Andreea
  • Nivel A2: Băutu Theodora, Costache Ana Maria, Chiru Alexandra, Grosu Maria, Mercur Alexandru, Popescu David

Felicitări!

DSD este un test de limbă care se da numai în şcolile acreditate şi poate fi susținut la toate cele trei niveluri ale Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi Străine (CECR). Nivelul A certifică abilităţile pentru un utilizator de bază, la nivel B – Sprachdiplom 1 pentru o utilizare limbaj independent și la nivel C pentru utilizare competentă a limbii. Toate testele poate fi utilizat în întreaga lume. Testele pentru nivelurile A2/B1 și B2/C1 sunt recunoscute în întreaga lume.

Acest examen este gratuit, fiind finanţat integral de către Ministerul de Externe al Germaniei, şi poate fi susținut în clasa a VIII-a de elevii şcolii noastre.

Avantajul acreditări Şcolii Gimnaziale nr. 29 „Mihai Viteazul” Constanţa ca ŞCOALĂ PASCH presupune că elevii noştri pot obţine, pe lângă certificatul de limbă germană B1, posibilitatea de a-şi echivala Bacalaureatul la limbă străină precum şi participarea lor la diverse proiecte internaționale.

admin