ANUNŢ! Concurs post îngrijitor

Şcoala Gimnazială Nr.29 „Mihai Viteazul” Constanța organizează concurs pentru ocuparea postului de  ÎNGRIJITOR  pentru perioadă nedeterminată, în data de  10 august 2015, ora 900, la sediul unității din Strada Cişmelei  Nr.13.

Condiţii de participare:

 • Nivel studii gimnaziale;
 • Cunoaşterea limbii române scris și vorbit;
 • Starea de sănătate corespunzătoare postului.

Documente necesare înscrierii la concurs:

 • Cerere de înscriere adresată directorului instituţiei;
 • Curriculum vitae;
 • Copie /original ale actelor de studii;
 • Copii /original certificate de naştere, certificat de căsătorie (dacă este cazul);
 • Copie / original Carte de identitate;
 • Cazier judiciar în original sau adeverinţă pe proprie răspundere că nu are antecedente penale;
 • Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atesta starea de sănătate va conţine, în clar, numarul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
 • Alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului

Etapele de desfăşurare ale  concursului:

 • Depunerea dosarelor la secretariatul şcolii – 21 iulie – 07 august 2015, intervalul 900-1300
 • Proba practică – 10 august 2015, ora 900
 • Proba de interviu – 10 august 2015– ora 1130
 • Afişarea rezultatelor – 10 august 2015– ora 1400

Informaţii suplimentare se pot obţine de  la secretariatul şcolii, tel: 0341-405837, sau la sediul instituției: Strada Cişmelei, Nr. 13

BIBLIOGRAFIE

 • Ingrijitor – Legea 477 / 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile si instituţiile publice
 • Norme de igiena- Ordin nr. l955 din 18.10.1995.

Comments are closed.