Author Archives: admin

Înscriere clasa a V-a intensiv

INFORMAȚII TESTARE INTENSIV LIMBĂ STRĂINĂ

Modificare calendar:

27 iunie – ora 9 – testul scris
27 iunie – afișarea rezultatelor
28 iunie – orele 8.00-12.00 – înregistrarea contestațiilor – transmise pe adresa de e-mail sc29mviteazul@gmail.com
28 iunie – ora 14:00 – afișarea rezultatelor finale

Model cerere de reevaluare a lucrării:

ANEXA-6-cerere_reevaluare_2019

informatii-clasa-V

REPARTIȚIA PE SĂLI A  CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA EXAMENUL DE INTENSIV CLASA  a V-a – LIMBA GERMANĂ

repartitie-sali-LGE

REPARTIȚIA PE SĂLI A  CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA EXAMENUL DE INTENSIV CLASA  a V-a – LIMBA ENGLEZĂ

repartitie-sali-LEN

O R D I N privind Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv în unităţile de învăţământ preuniversitar

ORDIN privind organizarea și desfășurarea testului de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională în anul școlar 2019 – 2020

Lista candidaților înscriși la testul de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program de studiu intensiv limba germană

LB-GERMANA_V

Lista candidaților înscriși la testul de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program de studiu intensiv limba engleză

LB-ENGLEZA_V

Rugăm părinții să verifice numele copilului și să ne semnaleze pe adresa sc29mviteazul@gmail.com eventualele neconcordanțe Mulțumim!

Anunț important – Evaluare Națională 2020, clasa a VIII-a

În conformitate cu prevederile art.6 din Regulamentul nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor, având în vedere solicitarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) ca Ministerul Educației și Cercetării să dispună publicarea datelor personale în format anonimizat, vă aducem la cunoștință următoarele:

  • fiecare candidat va primi un cod care corespunde numelui și prenumelui său;
  • rezultatele vor fi afișate anonim, folosindu-se codul respectiv.

Informații contestații

Extras din OMEC nr.4248/13.05.2020

Nota obținută în etapa de soluționare a contestațiiloreste nota definitivă, indiferent de punctajulobținut, în plus sau în minus, față de nota acordată în etapa de evaluare inițială a lucrării. Această notă nu mai poate fi modificată și reprezintă nota obținută de candidat la proba respectivă (art.8, alin. (4) din OMEN nr. 4916/2019 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020, cu modificările și completările ulterioare).

Contestațiile se trimit online la adresa de e-mail sc29mviteazul@gmail.com, în zilele de 22 iunie 2020, orele 16:00 – 19:00 și 23 iunie 2020, orele 8:00 – 12:00. Pe e-mail se va trimite copie scanată a formularului de contestație completat și semnat olograf de către elev și părinte/reprezentant legal.

Evaluare Națională – clasa a VIII-a

Subiect și barem – Limba și literatura română – 15.06.2020

EN_VIII_Limba_romana_2020_var_05

EN_VIII_Limba_romana_2020_bar_05

Subiect și barem – Matematică – 17.06.2020

EN_matematica_2020_var_01_LRO

EN_matematica_2020_bar_01_LRO

În atenția absolvenților claselor a VIII-a – Admitere învățământ liceal, an școlar 2020-2021

BROȘURA de admitere în învăţământul liceal şi profesional
pentru anul şcolar 2020 – 2021

Oferta-educationala-2020-2021

Admitere bilingv – informații generale

  1. Candidații care au promovat examene cu recunoaștere interanațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și celor care au obținut premii I, II, III sau mențiune la etapa națională a olimpiadelor de limbi moderne, li se recunosc și echivalează aceste reziltate cu proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă pentru care au obținut distincția. Se completează anexa B, se semnează și se trimite impreună cu copia scanată respectiv fotocopia certificatului/diplomei sau adeverința eliberată și fișa rezultatelor obținute , pe adresa de mail a școlii (sc29cta@yahoo.com).
  2. Candidații care solicită echivalarea probei la limba modernă cu media aritmetică a mediilor anuale aferente celor patru ani de studiu din învățământul gimnazial completează anexa A, se semnează și se trimite pe adresa de mail a școlii (sc29cta@yahoo.com).
  3. Candidații care pe parcursul ciclului gimnazial nu au studiat în școală limba modernă pentru care optează la admiterea în clasa a IX a cu predarea unei limbi moderne de circulație internațională în regim bilingv, dar au studiat-o în context non-formal li se poate echivala completând anexa A și anexa C se semnează și se trimite pe adresa de mail a școlii (sc29cta@yahoo.com).
  4. Elevii care pe parcursul ciclului gimnazial nu au studiat nici în context formal și nici în context non-formal limba modernă pentru care optează la admiterea în clasa a IX a cu predarea unei limbi moderne de circulație internațională în regim bilingv, transmit anexa D și portofoliul prevăzut în anexă, însoțită de o declarație pe propria răspundere semnată de elev și de părinte/reprezentantul legal al acestuia, din care să rezulte că portofoliul depus este elaborat de către elev. Toate acestea se vor trimite trimite pe adresa de mail a școlii (sc29cta@yahoo.com).

Admitere profil pedagogic – informații generale