Category Archives: Admitere învățământ liceal

Admitere liceu – Rezultat repartiție computerizată – 10 iulie 2020

rezultat-repartitie-computerizata

Admitere învățământ profesional de 3 ani/dual

Admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021

Absolvenții clasei a VIII-a care au fost admiși la licee vocaționale sau licee private și nu doresc participarea la repartiția computerizată din data de 10 iulie 2020, pot trimite declarația de neparticipare la adresa de e-mail sc29mviteazul@gmail.com, în perioada 01 – 06 iulie 2020. Pe e-mail se va trimite copie scanată a declarației de neparticipare la repartiția computerizată completată și semnată olograf de către elev și părinte/reprezentant legal.

În atenția absolvenților claselor a VIII-a – Admitere învățământ liceal, an școlar 2020-2021

BROȘURA de admitere în învăţământul liceal şi profesional
pentru anul şcolar 2020 – 2021

Oferta-educationala-2020-2021

Admitere bilingv – informații generale

  1. Candidații care au promovat examene cu recunoaștere interanațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și celor care au obținut premii I, II, III sau mențiune la etapa națională a olimpiadelor de limbi moderne, li se recunosc și echivalează aceste reziltate cu proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă pentru care au obținut distincția. Se completează anexa B, se semnează și se trimite impreună cu copia scanată respectiv fotocopia certificatului/diplomei sau adeverința eliberată și fișa rezultatelor obținute , pe adresa de mail a școlii (sc29cta@yahoo.com).
  2. Candidații care solicită echivalarea probei la limba modernă cu media aritmetică a mediilor anuale aferente celor patru ani de studiu din învățământul gimnazial completează anexa A, se semnează și se trimite pe adresa de mail a școlii (sc29cta@yahoo.com).
  3. Candidații care pe parcursul ciclului gimnazial nu au studiat în școală limba modernă pentru care optează la admiterea în clasa a IX a cu predarea unei limbi moderne de circulație internațională în regim bilingv, dar au studiat-o în context non-formal li se poate echivala completând anexa A și anexa C se semnează și se trimite pe adresa de mail a școlii (sc29cta@yahoo.com).
  4. Elevii care pe parcursul ciclului gimnazial nu au studiat nici în context formal și nici în context non-formal limba modernă pentru care optează la admiterea în clasa a IX a cu predarea unei limbi moderne de circulație internațională în regim bilingv, transmit anexa D și portofoliul prevăzut în anexă, însoțită de o declarație pe propria răspundere semnată de elev și de părinte/reprezentantul legal al acestuia, din care să rezulte că portofoliul depus este elaborat de către elev. Toate acestea se vor trimite trimite pe adresa de mail a școlii (sc29cta@yahoo.com).

Admitere profil pedagogic – informații generale