Category Archives: Evaluare Națională clasa a VIII-a

Anunț important – Evaluare Națională 2020, clasa a VIII-a – vizualizare lucrări

Conform Procedurii MEC nr. 2485/ DGIP/17.06.2020 privind vizualizarea lucrărilor scrise din cadrul Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020, calendarul activității de vizualizării a lucrării este următorul:

Procedura-vizualizare-lucrari-EN-5

vizualizare-lucrari

Cererile de vizualizare a lucrărilor se vor trimite la adresa de e-mail sc29mviteazul@gmail.com conform calendarului.

Anunț important – Evaluare Națională 2020, clasa a VIII-a

În conformitate cu prevederile art.6 din Regulamentul nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor, având în vedere solicitarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) ca Ministerul Educației și Cercetării să dispună publicarea datelor personale în format anonimizat, vă aducem la cunoștință următoarele:

  • fiecare candidat va primi un cod care corespunde numelui și prenumelui său;
  • rezultatele vor fi afișate anonim, folosindu-se codul respectiv.

Informații contestații

Extras din OMEC nr.4248/13.05.2020

Nota obținută în etapa de soluționare a contestațiiloreste nota definitivă, indiferent de punctajulobținut, în plus sau în minus, față de nota acordată în etapa de evaluare inițială a lucrării. Această notă nu mai poate fi modificată și reprezintă nota obținută de candidat la proba respectivă (art.8, alin. (4) din OMEN nr. 4916/2019 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020, cu modificările și completările ulterioare).

Contestațiile se trimit online la adresa de e-mail sc29mviteazul@gmail.com, în zilele de 22 iunie 2020, orele 16:00 – 19:00 și 23 iunie 2020, orele 8:00 – 12:00. Pe e-mail se va trimite copie scanată a formularului de contestație completat și semnat olograf de către elev și părinte/reprezentant legal.

Evaluare Națională – clasa a VIII-a

Subiect și barem – Limba și literatura română – 15.06.2020

EN_VIII_Limba_romana_2020_var_05

EN_VIII_Limba_romana_2020_bar_05

Subiect și barem – Matematică – 17.06.2020

EN_matematica_2020_var_01_LRO

EN_matematica_2020_bar_01_LRO

În atenția absolvenților claselor a VIII-a – Evaluare Națională, iunie 2020

Cerere înscriere Evaluarea Națională, sesiunea iunie 2020

OMEN nr.4916/2019 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții claselor a VIII-a în anul școlar 2019-2020

Ordin de completare și modificare a OMEN nr.4916/2019

OMEC nr. 4115/2020 privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții claselor a VIII-a în anul școlar 2019-2020

ORDIN nr. 4.266/840/2020

ORDIN_nr._840_din_19_mai_2020

ORDIN nr. 4.267/841/2020

ORDIN_nr._841_din_19_mai_2020

Procedură egalizare șanse nr 26651/2019