Category Archives: informaţii

Anunț important – Evaluare Națională 2020, clasa a VIII-a – vizualizare lucrări

Conform Procedurii MEC nr. 2485/ DGIP/17.06.2020 privind vizualizarea lucrărilor scrise din cadrul Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020, calendarul activității de vizualizării a lucrării este următorul:

Procedura-vizualizare-lucrari-EN-5

vizualizare-lucrari

Cererile de vizualizare a lucrărilor se vor trimite la adresa de e-mail sc29mviteazul@gmail.com conform calendarului.

Înscriere clasa a V-a intensiv

INFORMAȚII TESTARE INTENSIV LIMBĂ STRĂINĂ

Modificare calendar:

27 iunie – ora 9 – testul scris
27 iunie – afișarea rezultatelor
28 iunie – orele 8.00-12.00 – înregistrarea contestațiilor – transmise pe adresa de e-mail sc29mviteazul@gmail.com
28 iunie – ora 14:00 – afișarea rezultatelor finale

Model cerere de reevaluare a lucrării:

ANEXA-6-cerere_reevaluare_2019

informatii-clasa-V

REPARTIȚIA PE SĂLI A  CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA EXAMENUL DE INTENSIV CLASA  a V-a – LIMBA GERMANĂ

repartitie-sali-LGE

REPARTIȚIA PE SĂLI A  CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA EXAMENUL DE INTENSIV CLASA  a V-a – LIMBA ENGLEZĂ

repartitie-sali-LEN

O R D I N privind Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv în unităţile de învăţământ preuniversitar

ORDIN privind organizarea și desfășurarea testului de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională în anul școlar 2019 – 2020

Lista candidaților înscriși la testul de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program de studiu intensiv limba germană

LB-GERMANA_V

Lista candidaților înscriși la testul de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program de studiu intensiv limba engleză

LB-ENGLEZA_V

Rugăm părinții să verifice numele copilului și să ne semnaleze pe adresa sc29mviteazul@gmail.com eventualele neconcordanțe Mulțumim!

Anunț important – Evaluare Națională 2020, clasa a VIII-a

În conformitate cu prevederile art.6 din Regulamentul nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor, având în vedere solicitarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) ca Ministerul Educației și Cercetării să dispună publicarea datelor personale în format anonimizat, vă aducem la cunoștință următoarele:

  • fiecare candidat va primi un cod care corespunde numelui și prenumelui său;
  • rezultatele vor fi afișate anonim, folosindu-se codul respectiv.

Informații contestații

Extras din OMEC nr.4248/13.05.2020

Nota obținută în etapa de soluționare a contestațiiloreste nota definitivă, indiferent de punctajulobținut, în plus sau în minus, față de nota acordată în etapa de evaluare inițială a lucrării. Această notă nu mai poate fi modificată și reprezintă nota obținută de candidat la proba respectivă (art.8, alin. (4) din OMEN nr. 4916/2019 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020, cu modificările și completările ulterioare).

Contestațiile se trimit online la adresa de e-mail sc29mviteazul@gmail.com, în zilele de 22 iunie 2020, orele 16:00 – 19:00 și 23 iunie 2020, orele 8:00 – 12:00. Pe e-mail se va trimite copie scanată a formularului de contestație completat și semnat olograf de către elev și părinte/reprezentant legal.

Evaluare Națională – clasa a VIII-a

Subiect și barem – Limba și literatura română – 15.06.2020

EN_VIII_Limba_romana_2020_var_05

EN_VIII_Limba_romana_2020_bar_05

Subiect și barem – Matematică – 17.06.2020

EN_matematica_2020_var_01_LRO

EN_matematica_2020_bar_01_LRO