Ceremonia de investire cu titlul de „Şcoală PASCH”

Luni, 27 octombrie 2014, începând cu ora 11.00, în cadrul unei ceremonii festive, şcoala noastră va primi titlul de „Şcoala parteneră a Republicii Federale Germania” alături de placheta PASCH care-i atestă apartenenţa la reţeaua „Şcolile – partenere ale viitorului”.  

Iniţiativa PASCH aparţine ministrului federal de externe german Frank-Walter Steinmeier care a pus bazele unei reţele mondiale de şcoli partenere care pun accentul atât pe predare limbii germane, cât şi pe transmiterea de informaţii şi cunoştinţe consistente despre cultura şi civilizaţia germană.

În acest mod predarea limbii germane în şcoala noastră dobândeşte noi valenţe contribuind la promovarea acesteia pe un nivel superior.

Şcoala noastră va putea acorda Diploma pentru Limba Germană (DSD I – Sprachdiplom 1) la nivelul treptei I care atestă atingerea nivelului B1 din Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine.

Comments are closed.