Evaluarea Naţională II,IV,VI

Evaluarea Naţională 246 – 2017

…în construcţie …

Calendar Evaluare Naţionala 246 –  2015:

Clasa a II-a:

  • 18 mai 2015: Scris – Limba română
  • 19 mai 2015: Citit _ limba română
  • 20 mai 2015: Matematică

Clasa a IV-a:

  • 26 mai 2015: Limba româna
  •  27 mai 2015: Matematică

Informţii suplimentare de la ISJ Constanţa.

Notele obţinute de elevi nu vor fi trecute în catalog, ci doar vizează evaluarea competenţelor de producere a mesajelor scrise/citite/comunicare/ matematică sau ştiinţele naturii. Copiii vor fi evaluaţi chiar în clasele în care învaţă de obicei şi vor fi supravegheaţi de propriul învatator şi de un profesor strain, dar şi de camerele de supraveghere.

Evaluarea se va desfaşura pe o perioada de 30-60 de minute, în funcţie de nivelul fiecarui elev, iar gradul de dificultate al subiectelor va fi unul mediu, cu subiecte din programa şcolară studiată.

_________________________________

În anul şcolar 2013-2014, aceste evaluări se vor desfăşura, conform calendarului modificat prin Orinul Ministrului nr. 3334 din 24 aprilie 2014 astfel:

Calendar:

  • clasa a II-a (2 iunie 2014: Limba română – scris şi citit; 4 iunie:  Matematică)
  • clasa a IV-a (28 mai: Limba română, 29 mai: Matematică)
  • clasa a VI-a (5 iunie: Limbă şi comunicare; 6 iunie: Matematică şi Ştiinţele naturii)

Testele pentru EN-2014 sunt elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, fiind formulate clar, precis şi în strictă concordanţă cu programele şcolare în vigoare pentru fiecare disciplină de studiu, astfel încât să permită administrarea în câte două secvenţe de evaluare.

Pentru clasa a IV-a, testele vor avea un format asemănător cu cel al evaluărilor internaţionale administrate elevilor în vârstă de 10-12 ani. Nivelul de dificultate al testelor va fi mediu.

Rezultatele obţinute la EN-2014 nu se înregistrează în catalogul clasei şi sunt valorificate la nivelul unităţii de învăţământ prin elaborarea planurilor individualizate de învăţare, consemnarea în portofoliul educaţional al elevului, respectiv informarea părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevului asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate.

Responsabilitatea administrării la clasă a evaluărilor naţionale aparţine administratorului de test, care poate fi învăţătorul/institutorul/profesorul de la clasă. Pe toată durata evaluării, administratorul de test este asistat de un al doilea cadru didactic, care nu are ore la acea clasă, desemnat de preşedintele comisiei de organizare şi de administrare a EN-2014 din unitatea de învăţământ

Cadrele didactice evaluatoare sunt selectate de la alte unităţi şcolare decât cele din care provin elevii ale căror teste sunt evaluate. Fiecare test este evaluat de către două cadre didactice, pentru fiecare disciplină în parte, pe baza Caietului cadrului didactic. Baremele de evaluare, precum şi alte informaţii referitoare la evaluare, sunt cuprinse în Caietul cadrului didactic. Evaluarea fiecărui test se face cu respectarea strictă a baremului şi a precizărilor din Caietul cadrului didactic.

Consultaţi Metodologia şi Calendarul Evaluării naţionale pentru clasele II, IV şi VI.

Leave a Reply