Înscriere învăţământ primar 2016-2017

OFERTA EDUCAȚIONALĂ:  100 locuri în 4 clase pregătitoare îndrumate de către cadre didactice care se remarcă prin seriozitate, grijă și respect atât pentru părinții cu care vor colabora, cât și pentru copiii pe care îi vor îndruma. Toate doamnele învățătoare vor duce până la capăt această serie și le urăm SUCCES ȘI PUTERE DE MUNCĂ CU MICII BOBOCEI!

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII:

 • CERERE TIP CLASA PREGĂTITOARE_2016_ETAPA_I
 • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/ tutorelui legal
 • Copie si original al certificatului de naştere al copilului
 • Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare  (acolo unde este cazul)
 • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul)
 • Adeverinţă medicală “CLINIC SĂNĂTOS – APT PENTRU ŞCOALĂ” +VACCINĂRI
 • Dosar șină

PROGRAM ÎNSCRIERE  PRIMA ETAPĂ 29 februarie – 18 martie 2016

 • Depunere dosar, completare cerere-tip și validare cerere-tip:
  • Luni-Vineri – 8.30 – 16:00
  •  Sâmbătă – 9:00 – 13:00
 • Arondare străzi Școala Gimnazială nr.29 “Mihai Viteazul” Constanța
 • NOTĂ: Nu sunt acceptate opțiuni preferențiale pentru cadre didactice. 
admin