Mobilitate Comenius la Xanthi în Gercia

Mobilitate Grecia noiembrie 2014_3La începutul lunii noiembrie 2014 reprezentanţii şcolii noastre au participat la mobilitatea Comenius gӑzduitӑ de Primary School of  Polisitos – Xanthi, Grecia alături de 25 cadre didactice din ṭӑrile partenere (Portugalia, Spania, Italia, Turcia, Grecia, Polonia). Echipa şcolii noastre a fost formată d-na director Badea Daniela, coordonator proiect prof. înv. primar  Negrilă Mariana, prof. Badea Carmen, prof. înv. primar Rusu Elena, prof. înv. primar Popov Anaida, prof. înv. primar Răileanu Gabriela, prof. înv. primar Toma Mihaela şi eleva Rădulescu Andreea (clasa 7B). Mobilitatea din Xanthi s-a desfășurat fără elevi, doar Andreea Rădulescu fiind invitată special de coordonatorului din Grecia, prof. Dimitris Tzakalos, care a remarcat-o în timpul Festivalului de cântec, dans şi tradiţii populare organizat în România. Acesta i-a oferit elevei noastre găzduire şi i-a dat posibilitatea să-i cunoască nemijlocit pe grecii la ei acasă şi să utilizeze limba greacă pe care Andreea o aprofundează de mai mulţi ani.

Desfăşurată de-a lungul a cinci zile mobilitatea din Grecia a cuprins: activitӑṭi didactice desfӑşurate în clasele primare, interacṭiune cu elevii şi  schimb de experienṭӑ util cu profesorii greci, întâlnirea cu reprezentanţii autorităţii locale (primarul din Xanthi), analiza schimbărilor produse în oraşul fiecărei şcoli participante în proiect, vizionarea unui spectacol pregӑtit de elevii greci, s-a utilizat padlet pentru prezentarea temelor propuse de fiecare participant şi s-au creat echipe pentru elaborarea planului de lucru pe temele finale alese. Participanţii au mai utilizat quiz-uri despre ţările partenere, au organizat videoconferinţe, au realizat un schimb intercultural printr-o vizită la Muzeul de Arheologie din Phillipos, au stabilit contacte cu reprezentanţi ai Centrului de Cercetări Marine şi Ecologie din Xanthi şi au vizitat rezervaţiile naturale din zonă.

Echipa de proiect a stabilit în finalul mobilităţii sarcinile de lucru pentru fiecare şcoală parteneră în vederea următoarei mobilităţi din Portugalia.

INFO: Şcoala Gimnazială Nr. 29 „Mihai Viteazul” Constanţa derulează proiectul Comenius, „Children’s eyes, children’s hearts / Ochi de copii, inimi de copii(13-PM-539-CT-PL), în perioada anilor şcolari 2013-2014 şi 2014-2015 cu sprijinul financiar primit în cadrul Programului Sectorial Comenius al Programului „Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii”. Proiectul reuneşte unităţi şcolare din şapte ţări – Polonia, Turcia, Spania, Italia, Grecia, Portugalia şi România – şi se adresează elevilor din clasele I-VI.

Comments are closed.