Olimpiada de lingvistică 2013

+- POEZIESâmbătă, 23 noiembrie 2013, elevii şcolii noastre au participat la Olimpiada de lingvistică, etapa judeţeană, desfăşurată la şcoala Gimnazială nr. 30 „Gh. Ţiţeica” Constanţa, obţinând un premiu II şi patru menţiuni.

Rezultatele au fost:

  • Premiul II: Breban Ana Maria 6B – prof. Carmen Guguş,
  • Menţiuni: Topârceanu Mădălina 5A – prof. Mădălina Nicolae,  Mărăşescu Alexandru 6B – prof. Carmen Guguş, Costache Ana Maria 6B – prof. Carmen Guguş, Satnoianu Olga 7B – prof. Camelia Cantaragiu.

Competiţia a pus în valoare abilităţile lingvistice în relaţie cu modelul matematic al comunicării şi se bazează pe nivelul de cultură generală a participanţilor, fără a presupune cunoştinţe speciale, ci doar o bază teoretică minimală (concepte fundamentale din lingvistică şi matematică, însuşite prin parcurgerea programelor şcolare).

La obţinerea acestor rezultate au contribuit şi eforturile profesorilor de matematică ai şcolii: Gratziela Cojocaru şi Alina Bileca.

Rolul olimpiadei a fost de a dezvolta competenţa-cheie fundamentală, aceea de a învăţa să înveţi, prin:

  • creşterea interesului pentru componenta lingvistică a comunicării;
  • promovarea diversităţii lingvistice şi culturale;
  • stimularea abilităţilor elevilor pentru gândirea logică şi analogică şi aplicarea creativă a cunoştinţelor generale în decodarea mesajului;
  • crearea abilităţii de a rezolva probleme autonome de lingvistică, folosind datele lingvistice oferite, fără a cunoaşte limbile respective.

Felicitări!

Comments are closed.