În atenția absolvenților claselor a VIII-a – Admitere învățământ liceal, an școlar 2020-2021

BROȘURA de admitere în învăţământul liceal şi profesional
pentru anul şcolar 2020 – 2021

Oferta-educationala-2020-2021

Admitere bilingv – informații generale

 1. Candidații care au promovat examene cu recunoaștere interanațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și celor care au obținut premii I, II, III sau mențiune la etapa națională a olimpiadelor de limbi moderne, li se recunosc și echivalează aceste reziltate cu proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă pentru care au obținut distincția. Se completează anexa B, se semnează și se trimite impreună cu copia scanată respectiv fotocopia certificatului/diplomei sau adeverința eliberată și fișa rezultatelor obținute , pe adresa de mail a școlii (sc29cta@yahoo.com).
 2. Candidații care solicită echivalarea probei la limba modernă cu media aritmetică a mediilor anuale aferente celor patru ani de studiu din învățământul gimnazial completează anexa A, se semnează și se trimite pe adresa de mail a școlii (sc29cta@yahoo.com).
 3. Candidații care pe parcursul ciclului gimnazial nu au studiat în școală limba modernă pentru care optează la admiterea în clasa a IX a cu predarea unei limbi moderne de circulație internațională în regim bilingv, dar au studiat-o în context non-formal li se poate echivala completând anexa A și anexa C se semnează și se trimite pe adresa de mail a școlii (sc29cta@yahoo.com).
 4. Elevii care pe parcursul ciclului gimnazial nu au studiat nici în context formal și nici în context non-formal limba modernă pentru care optează la admiterea în clasa a IX a cu predarea unei limbi moderne de circulație internațională în regim bilingv, transmit anexa D și portofoliul prevăzut în anexă, însoțită de o declarație pe propria răspundere semnată de elev și de părinte/reprezentantul legal al acestuia, din care să rezulte că portofoliul depus este elaborat de către elev. Toate acestea se vor trimite trimite pe adresa de mail a școlii (sc29cta@yahoo.com).

Admitere profil pedagogic – informații generale

Ordin Modificare ROFUIP

ordin-modificare-ROFUIP-1

În atenția absolvenților claselor a VIII-a – Evaluare Națională, iunie 2020

Cerere înscriere Evaluarea Națională, sesiunea iunie 2020

OMEN nr.4916/2019 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții claselor a VIII-a în anul școlar 2019-2020

Ordin de completare și modificare a OMEN nr.4916/2019

OMEC nr. 4115/2020 privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții claselor a VIII-a în anul școlar 2019-2020

ORDIN nr. 4.266/840/2020

ORDIN_nr._840_din_19_mai_2020

ORDIN nr. 4.267/841/2020

ORDIN_nr._841_din_19_mai_2020

Procedură egalizare șanse nr 26651/2019

IMPORTANT

Ordinul de ministru (modificat și completat) privind înscrierea în învățământul primar (anul școlar 2020 -2021)

Precizări înscriere clasa pregătitoare – an școlar 2020-2021

 1. Pentru părinții/reprezentanții legali/ tutorii copiilor care au completat on-line cererea de înscriere în clasa pregătitoare – an școlar 2020-2021 în perioada 11.03-18.05.2020
 2. pentru validarea cererii de înscrierii puteți trimite online copii ale documentelor pe baza cărora s-a făcut înscrierea online (copie act de identitate părinte care face înscrierea, copie certificat de naștere copil, pentru părinții divorțați copie a hotărârii judecătorești definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilit domiciliul minorului, adeverință evaluare psihosomatică) la adresa de e-mail sc29mviteazul@gmail.com
 3. după trimiterea documentelor, dacă doriți validarea tot online vi se va trimite copie după cererea de înscriere emisă de aplicația informatică pentru a o semna și a o trimite din nou pe email semnată (semnarea cererii confirmă corectitudinea datelor introduse și reprezintă totodată validarea ei)
 4. dacă se dorește validarea cererii la unitatea de învățământ – Școala Gimnaziala nr.29 Mihai Viteazul Constanța – specificați în email acest lucru. Pe baza solicitărilor primite se va face programarea validării (programarea (data și ora) vi se va comunica pe email). Vă rugăm, datorită contextului actual de distanțare socială și a măsurilor de prevenire și protecție, să respectați termenii programării! Purtarea măștii de protecție este obligatorie în incinta unității de învățământ.
 •  Pentru părinții/reprezentanții legali/ tutorii copiilor care doresc completarea cererii de înscriere în clasa pregătitoare – an școlar 2020-2021 în perioada 25.05-07.07.2020
 • cererea se poate completa online la adresa https://inscriere.edu.ro/cerere/registration.html
 • după completarea cererii se trimit pe adresa de e-mail sc29mviteazul@gmail.com copii ale documentelor pe baza cărora s-a făcut înscrierea online (copie act de identitate părinte care face înscrierea, copie certificat de naștere copil, pentru părinții divorțați copie a hotărârii judecătorești definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilit domiciliul minorului, adeverință evaluare psihosomatică)
 • după trimiterea documentelor, dacă doriți validarea tot online vi se va trimite copie după cererea de înscriere emisă de aplicația informatică pentru a o semna și a o trimite din nou pe email semnată (semnarea cererii confirmă corectitudinea datelor introduse și reprezintă totodată validarea ei)
 • dacă se dorește completarea și  validarea cererii la unitatea de învățământ – Școala Gimnaziala nr.29 Mihai Viteazul Constanța – specificați în email acest lucru. Pe baza solicitărilor primite se va face programarea validării (programarea (data și ora) vi se va comunica pe email). Vă rugăm, datorită contextului actual de distanțare socială și a măsurilor de prevenire și protecție, să respectați termenii programării! Purtarea măștii de protecție este obligatorie în incinta unității de învățământ.

Programul general de completare și validare cereri la unitatea de învățământ este, începând cu data de 25.05.2020, în fiecare zi de luni, miercuri și vineri,  între orele 9:00 – 12:00. Dacă nu aveți făcută programare în prealabil  vă rugăm să respectați programările existente, măsurile de prevenire și protecție impuse de cadrul legal și să așteptați până veți fi preluat de un membru al comisiei de înscriere.

circumscriptie