Participăm la proiectul POSDRU „Smart Energy”

smartUPDATE! Două clase (3A şi 6B) şi premii în valoare de 12.000 de lei au obţinut elevii noştri în urma jurizării concursului din cadrul proiectului „Competențe cheie pentru implicare civică în sprijinul dezvoltării durabile – Energy Smart” POSDRU /190/1.1/S/156977.

Proiectul clasei 3A, “Energia viitorului”, a obţinut premiul a II-lea într-o încercare de a prezenta sursele de energie ale marilor aglomerări urbane (şi nu numai) de peste 50 – 100 de ani.
Proiectul colectiv al clasei 6B,  “Viitorul oraşelor – Oraşele viitorului”, a obţinut premiul a III-lea prin realizarea unor machete care au proiectat oraşul Constanţa în timp.

Elevii noştri au previzionat înlocuirea resurselor convenţionale de energie (cărbuni, gaze naturale, petrol şi derivatele acestuia) cu resurse alternative, ecologice (panouri solare, turbine eoliene) care să asigure funcționarea oraşelor la standarde optime.

Impactul educaţional al micro-proiectelor a fost unul de calitate şi a contribuit la: creşterea spiritului de echipă prin cooperarea elevilor în afara spațiului şcolar; creşterea coeziunii părinţi-elevi prin implicarea părinţilor în etapele de pregătire ale proiectului: petrecerea unui timp de calitate copil-părinte; identificarea unor resurse alternative, ecologice (panouri solare, turbine eoliene, biogaz, biomasă) care să asigure funcționarea oraşelor viitorului la standarde optime; anticiparea înlocuirii sau micșorării ponderii resurselor convenţionale de energie (cărbuni, gaze naturale, petrol şi derivatele acestuia) în viaţa oraşelor din viitor.

Rezultatele la nivel judeţean.

***

Aproape 400 de elevi ai şcolii noastre participă, în perioada septembrie – decembrie 2015, la concursul tematic „Smart Energy” din cadrul proiectului POSDRU 190/1.1/S/156977 Competențe cheie pentru implicare civică în sprijinul dezvoltării durabile –Energy Smart”. Alături de colegii lor din celelalte 50 de unităţi şcolare implicate din judeţul Constanţa, elevii noştri experimentează diverse tehnici şi procedee de construire a unor machete sau realizează inovaţii în ceea ce priveşte utilizarea resurselor de energie neconvenţională. Echipele şcolii s-au implicat în confecţionarea unor machete detaliate ale oraşelor viitorului. Despre viitorul oraşelor am desprins următoarele impresii:

 

 • Oraşele viitorului vor avea o tehnologie avansată, … vor fi mai nepoluante.
 • Energia oraşelor va fi de proveniență solară şi eoliană pentru că petrolul se epuizează.
 • Maşinile viitorului vor funcţiona cu oxigen la fel ca oamenii iar acestea se vor deplasa prin aer.
 • Casele îşi vor „trage” energia pentru iluminat şi încălzire din sol.
 • Oraşele vor fi mai curate, mai sigure, cu maşini care nu poluează.
 • O să fie mai multă tehnologie, case mai mari care plutesc în aer, iar la şcoală totul va fi digital.
 • Nu o să mai fie atât de poluate.
 • Oraşele vor fi mai sofisticate, maşinile vor merge cu biogaz sau vor avea baterii care se încarcă de la nişte prize, în parcare.
 • Oraşele vor avea blocuri foarte înalte şi moderne.
 • Blocurile vor funcţiona cu panouri solare… iar străzile cum le cunoaștem noi astăzi vor dispărea pentru că în viitor maşinile vor zbura… iar în locul străzilor vor fii spaţii verzi.
 • Nu vor mai fi benzinării, ci parcări în care maşinile se încarcă de la prize cu energie solară.
 • În şcoli toţi copiii vor avea tablete în loc de manuale.
 • Vor fi mai multe locuri de joacă iar străzile se vor suprapune.
 • Maşinile nu vor mai polua, ci vor merge pe baterii… ele vor zbura şi vor avea la spate câte o elice.
Dintre impresiile culese din timpul confecţionării machetelor am reţinut:
 • Mi-a plăcut în mod special colaborarea cu restul echipei.
 • Mi-a plăcut tema proiectului şi aş mai vrea să fac astfel de proiecte.
 • Aş fi dorit ca macheta să iasă mai mare.
 • A fost amuzant şi ne-a ajutat să lucrăm în echipă. Sper că anul viitor să continue.
 • Mi-a plăcut şi m-am distrat alături de colegii mei.
 • Ne-am folosit imaginaţia şi creativitatea şi acest lucru mi-a plăcut foarte mult.
 • Străzile din viitor vor fi în aer, pe mai multe nivele…
 • A fost un ca test care ne-a pus imaginația la muncă.
 • A fost o activitate utilă şi educaţională.
 • O experienţă de neuitat pe care aş repeta-o.
 • Cel mai mult mi-a plăcut că am lucrat în echipe.
 • Aş vrea şi în viitor să mai facem proiecte de genul acesta.
 • Mi-a plăcut proiectul… pare destul de original.

Info proiect Competențe cheie pentru implicare civică în sprijinul dezvoltării durabile –Energy Smart”!

Obiectivul general al proiectului:

Sprijinirea dobândirii de competențe cheie pentru un număr de 15.100 elevi din ciclul liceal, gimnazial și primar prin promovarea dezvoltării durabile și participarea la concursul tematic „Energy Smart” în județul Constanța.

Obiective specifice:

O1: Creșterea gradului de conștientizare cu privire la impactul consumului de energie asupra emisiilor de carbon și asupra mediului pentru 15.100 elevi și implicarea a 51 de unități școlare prin derularea campaniei educative Energy Smart.

O2: Dezvoltarea și validarea competențelor cheie (competențe de comunicare, competențe de bază privind știința și tehnologia, competențe digitale, competența de a învăța să înveți, competențe sociale, civice, personale și interpersonale) pentru un număr de 15.100 elevi din învățamântul primar, gimnazial și liceal, prin participarea la concursul județean Energy Smart!

O3: Îmbunătățirea performanțelor școlare și sprijinirea creșterii participării la educație și formare profesională prin orientare și consiliere școlară, pentru 5.040 elevi, cu atenție deosebită pentru elevii din mediul rural, a celor provenind din comunitatea romă și pentru alte grupuri vulnerabile.

Site-ul proiectului:

energysmart.power.ro:1181/mod/page/view.php?id=102

 

admin