Pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ – criterii specifice

pretransferÎn conformitate cu prevederile art. 28 alin. 2 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2014-2015, aprobată prin OMEN nr.5451/2013, și a Ordinului nr.3080/05.02.2014 privind modificarea și completarea Metodologiei, în ședința Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 29 ”Mihai Viteazul” Constanța din data de 24.03.2014, au fost stabilite următoarele:

  1. Absolvent de liceu / colegiu pedagogic / școală normală și studii superioare în specialitate;
  2. Are documente cu avizul inspectorilor școlari de specialitate pentru toate activitățile desfășurate la nivel județean, național și internațional;
  3. Are documente doveditoare că a coordonat un proiect educațional inclus în CAEN sau CAER (nu doar partener sau colaborator);
  4. Calificativul ”Foarte bine” în ultimii patru ani;
  5. Participarea la activități în cadrul programului de formare continuă acreditate de MEN, în ultimii 5 ani, finalizate cu Certificat de competență profesională sau adeverințe (90 credite);
  6. Participarea la cursuri desfășurate prin C.C.D. sau alte instituții abilitate, în ultimii 5 ani, finalizate cu adeverință/certificate/diplomă;
  7. Adeverință – Responsabil Comisie metodică;
  8. Punctajul minim al dosarului evaluat de comisie să întrunească 60 puncte.

Notă: Pentru ocuparea post/catedră vacant/, în școală, cadrul didactic trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile specifice.

Comments are closed.