Bază materială

Spaţiu pentru studiu:
– 16 săli de clasă (dintre care 4 la parter pentru clasele pregătitoare) cu 4 grupuri sanitare
– laborator de informatică (videoproiector, tablă interactivă, calaculatoare  conectate în reţea AeL în cadrul Programului Naţional SEI)
– laborator de fizică – chimie (dotat cu whitebord, calculator, videoproiector, Internet)
– laborator de  biologie (dotat cu whitebord, calculator, videoproiector, Internet)
– cabinet de educație tehnologică (calculator, videoproiector, Internet)
– bibliotecă cu peste 20 000 de volume

Dotări tehnice:
– 11 calculatoare HP, 10 calculatoare IBM, 25 notebook-uri, 5 laptopuri, 2 servere, 10 calculatoare în laboratoarele de informatică, fizică-chimie, bilologie, educaţie tehnologică, secretariat, cabinet director.
– sisteme de operare instalate cu licenţe: Windows Vista, Windows 7.
– antiviruşi: Microsoft Security, Essential, AVG free (W7)
– videoproiectoare: în total 11 împărţite după cum urmează: 3 (din laboratorul de informatică care se iau de către profesori la clase. Precizăm că tote sălile au montate whitebord), 3 (fixate în laboratoarele de informatică, educaţie tehnologică, fizică-chimie), 5 (montate în cinci săli de clasă)
– 1 tablă interactivă în laboratorul de informatică
– acces la Internet prin cablu cu fibră optică, stick mobil şi wireless

Spaţii conexe:

– cancelarie
– cabinet director
– secretariat

– cabinet contabilitate

– cabinet consilier școlar

– cabinet CEAC
– cabinet medical
– anexa pentru lapte şi corn

Spaţiu pentru educaţie fizică şi sport:
– sală de educație fizică şi sport (2 vestiare, 2 grupuri sanitare, parchet, încălzire)
– teren pentru baschet
– teren pentru handbal-teren pentru fotbal

Atribute ale spaţiului şcolar: luminozitate, amenajare ergonomică, decenţă, parchet, whitebord-uri în toate clasele, reţea de căldură centralizată, gresie şi faianţă la grupurile sanitare, sigur şi prietenos prin refacerea gardului şcolii, introducerea camerelor de supravehere în curtea şcolii şi pe coridoare, asigurarea pazei permanent prin personal specializat.