Zero bullying în școală!

Prevenirea și combaterea bullying-ului în instituțiile școlare au devenit o prioritate dat fiind faptul că agresiunea are repercusiuni negative asupra securității psiho-emoționale a copiilor, cu atât mai mult cu cât are loc într-un mediu în care copilul se așteaptă să fie protejat de un adult.

Principalele nevoi emoționale ale copiilor care nu pot fi satisfăcute într-un mediu afectat de acest fenomen sunt nevoia de apartență la grup și nevoia de a fi acceptat. Aceste două nevoi umane fundamentale au un impact major asupra dezvoltării psihice armonioase.
Proiectul de față își propune să crească gradul de conștientizare cu privire la această problematică și să prevină și să combată aceste fenomene în rândul elevilor, să creeze un climat sigur și pozitiv în unitatea de învățământ, bazat pe respectarea persoanei, nediscriminare, motivarea pentru învățare și asigurarea stării de bine.

OBIECTIVE proiectului                                                        

  • să deceleze între impolitețe, răutate și bullying prin intermediul conținuturilor și activităților selectate în conformitate cu particularitățile de vârstă și specificul instituției de învățământ;
  • să utilizeze aplicații web 2.0 în exprimarea propriilor emoții, opinii și reacții față de fenomenul bullying;
  •  să interiorizeze tehnici mindfulness în vedere echilibrării stării emoționale zilnice;
  • să manifeste comportamente proactive în vederea consolidării coeziunii colectivului de elevi și a culturii organizaționale;

Proiectul Zero bullying în școală nu este vreo strategie miraculoasă care va face să dispară neînțelegerile dintre elevi. Este un prim pas în demersul nostru pentru promovarea unui comportament altruist, pentru recunoașterea și respectarea diferențelor dintre oameni, pentru disponibilitatea de a ne valorifica aptitudinile în sensul dezvoltării unei comunități școlare sănătoase care să se constituie într-un model civic!

Tocmai pentru că noi credem în puterea exemplului, vă invităm să vă alăturați campaniei noastre atât pe pagina oficială a proiectului – https://twinspace.etwinning.net/189361/home  , cât și pe pagina de facebook omonimă a proiectului https://www.facebook.com/profile.php?id=100070907473343 .

Profesor coordonator, Ghiban Ioana