Admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021

Absolvenții clasei a VIII-a care au fost admiși la licee vocaționale sau licee private și nu doresc participarea la repartiția computerizată din data de 10 iulie 2020, pot trimite declarația de neparticipare la adresa de e-mail sc29mviteazul@gmail.com, în perioada 01 – 06 iulie 2020. Pe e-mail se va trimite copie scanată a declarației de neparticipare la repartiția computerizată completată și semnată olograf de către elev și părinte/reprezentant legal.

admin