Anunț important

Având în vedere prevederile ”Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 133/07.08.2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora”, elevii care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară – 1115 lei/membru de familie, pot să depună dosarul la școală, până pe data de 28 august în interval orar 9,00-12,00. Cererea va fi însoțită de actele doveditoare privind venitul mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie 2020.


La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, prevăzut la art. 1, se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din indemnizația de șomaj, creanțe legale, convenții civile de întreținere aflate în executare, indemnizații cu caracter permanent, alocații de stat pentru copii, alocații de întreținere pentru copii încredințați sau dați în plasament, burse pentru elevi și studenți acordate în condițiile legii, precum și ajutorul care se acordă soțiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu.


Dacă familia are în proprietate terenuri, clădiri, spații locative sau alte bunuri, mobile sau imobile, la stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare și arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea.

admin