DESCHIDERE AN ȘCOLAR 2021-2022

Începând de luni, 13 septembrie 2021, Școala Gimnazială Nr. 29 „Mihai Viteazul“ Constanța își redeschide porțile pentru elevii săi.

Vă așteptăm cu drag!

Festivitatea va avea loc în curtea școlii cu respectarea obligatorie a măsurilor de prevenție și siguranță medicală: purtarea măștii, distanțarea fizică, respectarea circuitelor. Părinții elevilor din clasele pregătitoare și a V-a vor avea acces doar în curtea școlii.


PROGRAM DESCHIDERE AN ȘCOLAR 2021-2022

Ciclul PRIMAR
Clasa pregătitoare: ora 09.00
Clasa I: ora 09.15
Clasa a II-a: ora 09.30
Clasa a III-a: ora 09.45
Clasa a IV-a: ora 10.00


Ciclul GIMNAZIAL
Clasa a V-a: ora 13.00
Clasa a VI-a: ora 13.15
Clasa a VII-a: ora 13.30
Clasa a VIII-a: ora 13.45

Mult succes tuturor în acest an școlar!

admin

Anunț – testare clasa a V-a limbă străină intensiv

Rezultate testare limba engleză

rezultate-engleza

Rezultate testare limba germană

rezultate-germana

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 29 „MIHAI VITEAZUL” CONSTANŢA ORGANIZEAZĂ ÎN DATA DE 03.07.2021, ORA 9,00, TESTAREA LA LIMBA ENGLEZĂ/ LIMBA GERMANĂ PENTRU ELEVII CLASELOR a IV-a, ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN CLASA a V-a – INTENSIV LIMBA ENGLEZĂ/ LIMBA GERMANĂ, ANUL ȘCOLAR 2021-2022

PREZENȚA ELEVILOR ÎN SALA DE CLASĂ SE VA FACE LA ORA 8,25 PE BAZA CARNETULUI DE ELEV după următoarea planificare:

  • Sala 1: 8,25 intrare elevi
  • Sala 2: 8,25 intrare lapte și corn
  • Sala 3: 8,30 intrare elevi
  • Sala 4: 8,30 intrare lapte și corn
  • Sala 5: 8,35 intrare elevi
  • Sala 6: 8,35 intrare lapte și corn

TESTAREA VA DURA 50 MINUTE IAR REZULTATUL SE VA AFIȘA ÎN DATA DE 03.07.2021, LA SEDIUL UNITĂȚII ȘCOLARE.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Repartiția pe săli a candidaților

admin

Afișarea rezultatelor,depunerea contestațiilor și vizualizarea lucrărilor EN, clasa a VIII-a

  1. Afișarea rezultatelor – 29.06.2021 (până în ora 14:00)

2. Depunerea contestațiilor

– 29.06.2021, între orele 16:00 – 19:00

– 30.06.2021, între orele 08:00 – 12:00

Art.11 (1) Candidații care depun contestații completează și semnează o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat la cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației, poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. În cazul candidatului minor, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali al acestuia.

(2) Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale va transmite comisiilor județene/comisiei municipiului București anexe la procedura specifică evaluării naționale privind cererea-tip pentru depunerea contestației și declarația-tip menționată la alin. (1). Nota obținută în etapa de soluționare a contestaților este nota definitivă, indiferent de punctajul obținut, în plus sau în minus, față de nota acordată în etapa de evaluare inițială a lucrării. Această notă nu mai poate fi modificată și reprezintă nota obținută de candidat la proba respectivă.

Cerere contestație

Cererile de reevaluare a lucrărilor scrise se depun atât la unitatea de învățământ (sala S7 de la parter, din fața intrării elevilor), cât și online la adresa de email: sc29mviteazul@gmail.com, în perioada dedicată etapei de depunere a contestațiilor. Cererile trimise pe adresa de e-mail trebuie să fie semnate olograf (scoase la imprimantă, completate și semnate cu pix/stilou albastru și trimise scanate pe e-mail).

3. Vizualizarea lucrărilor

EXTRAS DIN ORDINUL privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru

absolvenții clasei a VIIIa în anul școlar 2020-2021 Nr. 5455/31.08.2020

Art.14. (1) Candidatul major și părinții/reprezentanții legali ai candidatului minor pot solicita comisiei județene/a municipiului București de organizare a evaluării naționale să vadă lucrarea/lucrările proprie/proprii a/ale propriului copil numai după afișarea rezultatelor finale după contestații. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.

(2) Solicitarea de vizualizare, menționată la alin. (1), nu poate conduce la reevaluarea și/sau modificarea notelor acordate lucrării/lucrărilor.

Cererile pentru vizualizarea lucrărilor la EN 2021 se pot depune la secretariatul unității de învățământ în perioada  15.07-16.07.2021 între orele 10-15.

admin