CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OBŢINEREA ACORDULUI DE PRETRANSFER/TRANSFER/MODIFICARE A REPARTIZĂRII PE TOATE POSTURILE DIN UNITATE

conditii-specifice

Sibel Chiazim