Misiunea şcolii

Şcoala  trebuie  să  asigure  împreună  cu comunitatea  locală condiţii de învăţare la standarde europene, să le dezvolte competenţe şi să le formeze atitudini  necesare  integrării  şi  adaptării la schimbări  într-o  societate  democratică, în  care accentul  se  pune  pe iniţiativă, pe capacitatea de asumare a răspunderii şi pe respectarea legilor. Dascălii   şcolii  noastre  vin  în  sprijinul  fiecărui  elev, desăvârşindu-i  educaţia, făcându-l să se simtă ompetent, autonom, în   vederea creşterii  şanselor sale  de  reuşită  socială  şi profesională într-un viitor european.