Evaluare Naţională clasa VIII

Evaluare Națională 2020 – 2021

Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII) reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial. Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă.

Media obținută la EN VIII este un criteriu esențial pentru admiterea în învățământul liceal.

Metodologie de organizare și desfășurare a examenului în anul școlar 2020 – 2021 + Calendar 2021

Anexa nr. 2 la ordinul MECTS. nr. 4801/ 31.08.2010, cu privire la organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a

Programele de examen (actualizate) valabile pentru anul școlar 2021 – 2021 (aprobate prin ordinul de ministru nr. 3.237/5.02.2021)

Teste de antrenament

Procedură privind asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor

Procedură CES IȘJ Constanța

Site ME