Înscriere Clasa Pregătitoare – anul şcolar 2017-2018

Lista admişi etapa I

Cereri nesoluţionate

Înscrierea copiilor la Clasa Pregătitoare pentru anul școlar 2017-2018 începe la data de 27 februarie 2017 potrivit calendarului întocmit de Ministerul Educației Naționale. Vă punem la dispoziţie toate informaţiile utile

PERIOADA DE ÎNSCRIERE:

Etapa I de înscriere: 27 februarie – 16 martie 2017

Program:

 • 8.00-18.00 (luni – vineri)
 • 9.00-13.00 (sâmbătă)

Etapa a II-a de înscriere 24-30 martie 2017

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

 1. Cerere de înscriere (se primeşte la înscriere)
 2. Rezultat evaluare dezvoltare psihosomatică a copilului pentru copii care împlinesc 6 ani după 1 septembrie 2017
 3. CERTIFICATUL DE NAŞTERE al copilului original și copie xerox
 4. Copie carte de identitate ambii părinţi
 5. Decizie divorț (unde este cazul)
 6. Fişa de vaccinări (de la medicul de familie)

NUMĂRUL DE CLASE PLANIFICATE:

 • Număr de locuri aprobat în proiectul planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2017-2018: 100 de locuri
 • Număr de clase: 4 clase
 • Cadre didactice: 4 învățători cu studii superioare

Săli de clasă dotate cu materiale didactice, mijloace de învăţământ şi mobilier şcolar specific clasei pregătitoare

Cabinet de asistenţă psihopedagogică pentru consilierea psihologică a elevilor şi părinţilor

Condiţii corespunzătoare privind încălzirea, iluminatul, curățenia; încadrarea în normele de igienă şcolară

Climat de maximă siguranţă pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii elevilor

admin