Performanţă în cadrul proiectului POSDRU “Matematica digitală”

premiereŞcoala noastră fost declarată câştigătoare la concursului organizat în cadrul proiectului POSDRU „Matematica digitală. Curriculum opțional și resurse educaționale pentru clasa a III-a”. Derulat în perioada aprilie 2014- octombrie 2015, proiectul a reunit elevii claselor a III-a A, B, C şi D sub îndrumarea prof. înv. primar Georgiana Şchiopan, prof. înv. primar Renata Rădulescu, prof. înv. primar Mariana Negrilă şi prof. înv. primar Lucica Asmarandei.

Premiul constă în obţinerea unor materiale pentru îmbogăţirea bazei materiale a şcolii: o tablă interactivă, un videoproiector, un laptop, licenţe de operare şi 10 tablete. Totodată primii cinci elevi din fiecare clasă participantă care au obţinut cele mai bune rezultate la testele din „Ghidul elevului – Matematica digitală. Caiet de activităţi pentru clasa a III –a” primesc materiale educative şi rechizite şcolare.

În cadrul concursului elevii claselor a III-a au contribuit la realizarea unui portofoliu cu exerciţii de matematică care dovedesc dobândirea de competenţe digitale şi transversale într-un demers cuprinzător de pregătire pentru utilizarea instrumentelor necesare învățării pe parcursul întregii vieți.

La concursul de la nivel naţional au participat un total de 265 de şcolii, judeţul Constanţa fiind reprezentat de 19 unităţi şcolare în cadrul Regiunii Sud – Est. Dintre acestea au fost declarate câştigătoare patru unităţi şcolare. Şcoala Gimnazială nr. 29 „Mihai Viteazul” Constanţa a obţinut la evaluarea portofoliului 98 de puncte. Ceilalţi câștigători au fost: Şcoala Gimnazială nr. 7 „Remus Opreanu”, Şcoala nr. 37 şi Şcoala Gimnazială „Lucian Grigorescu” din Medgidia.

 Proiectul „Matematica digitală. Curriculum opțional și resurse educaționale pentru clasa a III-a” este implementat de Ministerul Educaţiei Naționale –  Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă, fiind co-finanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa Prioritară 1 – „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 – „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”. La nivel naţional au participat 5.125 de elevi și 1.056 de cadre didactice.

image_gallerypremiere

admin