Proiecte

  • Proiectul POSDRU 190/1.1/S/156977 „Competențe cheie pentru implicare civică în sprijinul dezvoltării durabile – Energy Smart” (septembrie – decembrie 2015)
  • Proiectul POSDRU /153/1.1/S/141867 “Matematica digitală. Curriculum opțional și resurse educaționale pentru clasa a III-a”(aprilie – octombrie 2015)
  • Proiectul POSDRU 55/1.1/S/41523 “Dezvoltarea competenţelor cheie–premisă a inclusiunii sociale” (2009-2012)
  • Proiectul POSDRU /87/1.3/S/63698 “Formarea continuă a profesorilor de Matematică şi Ştiinţe economice în societatea cunoaşterii” (2012-2013)
  • P.O.S.D.R.U.- Clasa pregătitoare
  • Programul naţional Junior Achievement România derulat în parteneriat cu Ministerul Educaţiei conform protocolului de colaborare nr. 10184/12.03.2003
  • Programul educaţional – Strategia Naţională de Acţiune Comunitară (SNAC), iniţiat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Științifice (proiectele şcolii: “Bucuria de a dărui”, “Prieteni la distanţă”)
  • Proiectul regional al şcolii “Prin şah ne descoperim”, anual din 2006 până în prezent) înscris în Calendarul Activităţilor Educative Regionale de către ISJ Constanţa.
  • ECOCHAMPIONS
  • “Şcoala verde”