Structura anului şcolar 2015-2016

Structura anului şcolar 2015-2016, aprobată prin OMECS nr. 4496 din 13.07.2015 şi modificată prin OMECS nr. 5.079/2015 din 10.09.2015:

Semestrul I

  • Cursuri – luni, 14 septembrie 2015 – vineri, 18 decembrie 2015
  • În perioada 31 octombrie – 8 noiembrie 2015, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.
  • Vacanţa de iarnă – sâmbătă, 19 decembrie 2015 – duminică, 10 ianuarie 2016
  • Cursuri – luni, 11 ianuarie 2016 – vineri, 5 februarie 2016
  • Vacanţa intersemestrială – sâmbata, 6 februarie 2016 – duminică, 14 februarie 2016

Semestrul al II-lea

  • Cursuri – luni, 15 februarie 2016 – vineri, 22 aprilie 2016
  • Vacanţa de primavară – sâmbătă, 23 aprilie 2016 – marţi, 3 mai 2016
  • Cursuri – miercuri, 4 mai 2016 – vineri, 24 iunie 2016
  •  Vacanţa de vară – sâmbătă, 25 iunie 2016 – duminică, 11 septembrie 2016

Săptămâna 18–22 aprilie 2016 din semestrul al II-lea este săptămână dedicată activităților extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului naţional „Şcoala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”, având un orar specific.

Prin excepție la clasele de învățământ preșcolar și primar, programul „Şcoala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!” poate fi organizat în altă perioadă din semestrul al doilea, dar nu mai târziu de data de 27 mai 2016, la decizia Consiliului de Administrație al unității de învățământ, după consultarea cadrelor didactice și a beneficiarilor primari și secundari ai educației.

admin