Anunț important – Evaluare Națională 2020, clasa a VIII-a

În conformitate cu prevederile art.6 din Regulamentul nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor, având în vedere solicitarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) ca Ministerul Educației și Cercetării să dispună publicarea datelor personale în format anonimizat, vă aducem la cunoștință următoarele:

  • fiecare candidat va primi un cod care corespunde numelui și prenumelui său;
  • rezultatele vor fi afișate anonim, folosindu-se codul respectiv.

Informații contestații

Extras din OMEC nr.4248/13.05.2020

Nota obținută în etapa de soluționare a contestațiiloreste nota definitivă, indiferent de punctajulobținut, în plus sau în minus, față de nota acordată în etapa de evaluare inițială a lucrării. Această notă nu mai poate fi modificată și reprezintă nota obținută de candidat la proba respectivă (art.8, alin. (4) din OMEN nr. 4916/2019 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020, cu modificările și completările ulterioare).

Contestațiile se trimit online la adresa de e-mail sc29mviteazul@gmail.com, în zilele de 22 iunie 2020, orele 16:00 – 19:00 și 23 iunie 2020, orele 8:00 – 12:00. Pe e-mail se va trimite copie scanată a formularului de contestație completat și semnat olograf de către elev și părinte/reprezentant legal.

admin