Înscriere Clasa Pregătitoare – anul școlar 2018-2019

Înscrierea copiilor la Clasa Pregătitoare pentru anul școlar 2018-2019 începe la data de 8 martie 2018 potrivit calendarului întocmit de Ministerul Educației Naționale. Vă punem la dispoziţie toate informaţiile utile

PERIOADA DE ÎNSCRIERE:

Etapa I de înscriere: 8 – 26 martie 2018

Program: 8.00-18.00 (luni – vineri)

Etapa a II-a de înscriere 12-18 aprilie 2018

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

  1. Cerere de înscriere (se primeşte la înscriere)
  2. Rezultat evaluare dezvoltare psihosomatică a copilului pentru copii care împlinesc 6 ani după 1 septembrie 2018
  3. CERTIFICATUL DE NAŞTERE al copilului original și copie xerox
  4. Copie carte de identitate ambii părinţi
  5. Decizie divorț (unde este cazul)
  6. Fişa de vaccinări (de la medicul de familie)

NUMĂRUL DE CLASE PLANIFICATE:

  • Număr de locuri aprobat în proiectul planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2018-2019: 100 de locuri
  • Număr de clase: 4 clase
  • Cadre didactice: 4 învățători cu studii superioare

Săli de clasă dotate cu materiale didactice, mijloace de învăţământ şi mobilier şcolar specific clasei pregătitoare

Cabinet de asistenţă psihopedagogică pentru consilierea psihologică a elevilor şi părinţilor

Condiţii corespunzătoare privind încălzirea, iluminatul, curățenia; încadrarea în normele de igienă şcolară

Climat de maximă siguranţă pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii elevilor

admin