METODOLOGIA-CADRU
de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru
calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor

OMEN-3556_2017_admitere

Sibel Chiazim