Burse an școlar 2020-2021

1. Condiții de acordare

     a) locul I, II, III la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor MEN – conform listei, actualizată annual până la 1 octombrie      

     b) calificare la loturile MEN pentru competițiile internaționale

     c) locul I, II, III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, sportive, tehnico-științifice MEN – conform listei, actualizată anual

2. Perioada de acordare

     Perioada anului școlar următor celui în care s-au obținut rezultatele de la pct.1.

3. Condiții de păstrare a bursei

      Elevii promovați și cu nota 10 la purtare .

4.  Documente necesare :

     – cerere tip de la diriginte/prof. înv. primar

    – copia diplomei de la olimpiada sau concursul școlar național organizate de MEN  locurile  I, II, III

    – dovada calificarii în loturile de pregătire organizate de MEN pentru competițiile internaționale

    – copia diplomei de la etapele naționale ale competițiilor / concursurilor cultural artistice , cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico –științific de nivel național organizate de MEN locurile I, II, II

BURSA  DE  MERIT

1. Condiții de acordare

              a) media peste 8,50 și 10 la purtare în anul anterior pentru elevii claselor VI-VIII

              b) locul I, II, III , la etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor MECTS

              c) locul I, II, III, la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, sportive, tehnico-științifice MECTS

 2. Perioada de acordare

     a) pentru  cazul 1.a) : – începând cu semestrul II pentru clasele a V a

                                 – începând cu semestrul I pentru celelalte clase VI-VIII

     b) pentru cazurile 1.b), c) : perioada  anului școlar următor celui în care s-au obținut rezultatele

 3.Condiții de păstrare a bursei

      a) pentru cazul 1.a) : revizuire semestrială in funcție de situația școlară

      b) pentru cazurile 1.b), c) : nota 10 la purtare pe semestru

 4. Documentenecesare :

               –  cerere tip de la diriginte/prof. înv. primar

           –  copia diplomei de la olimpiada sau concursul școlar județean  organizate de MEN locurile  I,II III

              – copia diplomei de la etapele județene  ale competițiilor / concursurilor cultural artistice , cu caaracter sportiv sau cu caracter tehnico–științific de nivel național organizate de MEN locurile I, II, II

BURSA DE STUDIU

 1. Condiții de acordare

Venit lunar mediu / membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult = 1263  salariul minim/ec.

 Media general peste 7 + 10 la purtare în anul școlar anterior

  2. Perioada de acordare

  1. începând cu semestrul II pentru clasele a V a
  2. începând cu semestrul I pentru celelalte clase VI-VIII

  3. Condiții de păstrare a bursei

 Revizuibile semestrial în funcție de modificările veniturilor și situația școlară.

         4. Documente necesare :

               –  cerere tip de la diriginte

               – adeverințe de venit pentru ultimele 3 luni , taloane pensie, șomaj  si alocație , adeverința de elev și certificate de naștere de la frați/surori, acte de identitate părinți , declarații notariale , adeverințe de la SPIT că nu dețin terenuri agricole, adeverință venit de la ANAF  etc.

BURSA DE AJUTOR SOCIAL

               Se acordă la cerere, în funcție de situația materială a familiei.

     Se acordă la începutul anului școlar și sunt revizuite semestrial în funcție de modificările intervenite în veniturile lunare nete.

        1. Condiții de acordare

       a) Orfani ;

 –  Bolnavi de TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestaţi cu virusul HIV oribolnavi de SIDA sau care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică şi cu orice alte boli cornice pe care consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar le pot lua în considerare; 

Certificat medic specialist avizat de medic familie/școlar.

      b) elevi din mediul rural , școlarizați într-o altă localitate , fără posibilitatea de a studia  în localitatea de domiciliu.

  • Elevi proveniți din familii care :
  • au venit net mediu lunar / membru de familie / ultimele 12 luni mai mic de 50 % din salariul minim net / ec : 632.
  • nu dețin terenuri mai mari de 20000 mp / colinar , șes ; 40000 mp / munte

  Se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei inclusive alocația suplimentară pentru copii.

   Actele doveditoare se depun în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru.

            2. Documente necesare :

                     –  cerere tip de la diriginte/prof. înv. primar

             –   ORFANI :        copia certificatului de deces a  părintelui decedat

             –   MEDICALA :   originalul certificatului medical

             –   ELEVI DIN MEDIUL RURAL : copie CI

            –   VENITURI MICI :  adeverințe de venit pentru ultimele 12  luni , taloane pensie, șomaj  si alocație, adeverință de elev și certificate de naștere de la frați/surori, acte de identitate părinți, declarații notariale, adeverințe de la SPIT că nu dețin terenuri agricole, adeverință venit de la ANAF, ancheta  social eliberată de Primăria pe raza căruia se află domiciliul etc.

                                            DISPOZIȚII FINALE

 1. Bursele se acordă peperioada cursurilor școlare

 2. Bursele de ajutor social se acordă și pe perioada vacanțelor școlare dacă:

 a) Elevi promovați sau corigent / 1 disciplină + 10 la purtare.

 b) Absolvenți gimnaziu care fac dovada admiterii la liceu.

 c) Elevi repetenți din motive medicale.

3. Un elev nu poate primi două burse simultan, dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare.

 4. Prin excepție, elevii care primesc bursă de studiu pot primiși burse de performanță sau de merit.

5. Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanţă, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu.

Ordin MEN acordare burse

Ordin 3480 din 2018

Lege 38 din 2019

Adresă MEN acordare burse elevi în anul școlar 2019-2020

LISTA OLIMPIADELOR/ CONCURSURILOR NAȚIONALE ȘI LISTA COMPETIȚIILOR/ CONCURSURILOR PENTRU CARE SE ACORDĂ BURSE DE PERFORMANȚĂ

Calendar olimpiade naționale școlare

Calendar pregătire loturi pentru olimpiade internaționale

Calendar concursuri naționale finanțate de MEN

Calendar ONSȘ și Gimnaziadă

Calendar campionate naționale școlare

LISTA OLIMPIADELOR/ CONCURSURILOR NAȚIONALE ȘI LISTA COMPETIȚIILOR/ CONCURSURILOR  CULTURAL-ARTISTICE, CU CARACTER SPORTIV SAU CU CARACTER TEHNICO-ȘTIINȚIFIC  PENTRU CARE SE ACORDĂ BURSE DE MERIT

Calendar olimpia de naționale școlare

Calendar concursuri naționale finanțate de MEN

Calendar activități educative finanțate de MEN – 2019

ATENȚIE !! SE IAU ÎN CONSIDERARE DOAR POZIȚIILE LA CARE APARE M.E.N. ÎN CALITATE DE ORGANIZATOR

Calendar activități educative finanțate de MEN – 2018

               ATENȚIE !! SE IAU ÎN CONSIDERARE DOAR POZIȚIILE LA CARE APARE M.E.N. ÎN CALITATE DE ORGANIZATOR

Calendar ONSȘ și Gimnaziadă

Calendar campionate naționale școlare