Şcoala noastră în presă

DSC_0165-1Cu o școală frumoasă, recent igienizată și bine dotată (ca de altfel în ultimii trei ani), vrem să întâmpinăm elevii și pe toți cei care calcă pragul școlii noastre în noul an școlar 2016-2017. Deși reprezintă un însemnat consum de resurse pecuniare și materiale lucrările de reparare, igienizare și utilare a spațiilor în care se desfășoară activități didactice și educative constituie pentru noi (conducere, cadre didactice și părinți) un obiectiv prioritar.

 Un ambient plăcut, un mobilier ergonomic și o infrastructură corespunzătoare a contribuit și contribuie într-o măsură însemnată la îmbunătățirea randamentului elevilor în toate planurile, inclusiv pe componenta estetico-afectivă. Renovarea recentă a sălii de sport adaugă un plus de valoare.

Trebuie să aducem în discuția noastră negreșit contribuția părinților elevilor noștri, constituiți în „Asociație Juridică” dar si prin intervenții individuale/ punctuale de urgență la toate activitățile de îmbunătățire a bazei didactice, în fapt la toate realizările noastre.  Le mulțumim în mod deosebit pe această cale și ne manifestăm speranța că ne vor fi mereu alături.  În ultimii ani, școala noastră a intrat în topul preferințelor părinților și elevilor datorită ofertei noastre curriculare care include posibilitatea participării elevilor la programul acreditat „Deutsche Sprah Diplom”, care conferă absolvenților școlii noastre, dreptul recunoscut de statul german de a desfășura activități profesionale pe teritoriul german. De la acceptarea în programul D.S.D. și până în prezent numărul elevilor care aplică pentru includerea în programul D.S.D. este într-o creștere continuă. Avem astfel satisfacția că decizia luată vine în întâmpinarea trebuințelor și nevoilor de instruire ale multor elevi.

Colaborarea dintre  ambasada Germaniei și statul român (prin intermediul Ministerului nostru de resort) prevede acordarea din partea germană a unui sprijin concret metodic, metodologic și logistic, concretizat în delegarea unor profesori germani și a unor voluntari care se ocupă efectiv de pregătirea elevilor noștri. Ne-au fost oferite de asemenea materiale didactice, mijloace I.T. și instrumente și aparatură pentru cabinetele de fizică, unde profesorii noștri (participanți la cursuri intensive de limba germană și metodică) predau disciplina fizică în limba germană, după o programă germană.

Urmărind indicatorii statistici de ierarhizare a școlilor gimnaziale din județ (pe baza rezultatelor obținute la examenele de sfârșit de ciclu și la olimpiadele și concursurile școlare – din calendarul MECS), constatăm cu satisfacție că ne situăm constant pe podiumul laureaților.

În martie 2015, Școala Gimnazială nr.29 ”Mihai Viteazul” a fost vizitată de ministrul educației prof. univ. dr. Sorin Câmpeanu care a fost plăcut impresionat de elevii și cadrele didactice ale școlii și a scris în Cartea de Onoare: „O şcoală ce se constituie într-un exemplu de bună practică pentru învăţământul românesc. Profesori devotaţi şi copii minunaţi.”

Vrem să amintim că în fiecare an, la clasa a V-a se organizează o clasă de studiu intensiv al limbii germane, pentru care se susține un examen. În acest an, s-au înscris pentru susținerea examenului de limba germană, 49 de elevi din mai multe școli din Constanța, iar ultima medie de admitere a fost 9,00.

Spiritul de competiție, de autocunoaștere, de autoevaluare, autodepășire și motivare pentru obținerea succesului în educație pe care l-am insuflat și întreținut elevilor școlii dă bogate roade, materializate prin: premii la olimpiadele și concursurile județene, naționale  și participări la proiecte educative europene. În ultimii ani, în școală s-au derulat mai multe proiecte Comenius în parteneriat cu școli din țări europene, dar și proiectul POSDRU “Competenţe cheie pentru implicare civicǎ în sprijinul dezvoltǎrii durabile- Energy Smart”. Toate acestea au fost posibile și se datoresc în primul rând calității membrilor colectivului didactic respectiv competențelor profesionale, metodice și psihopedagogice ale personalului didactic și didactic auxiliar care și-au direcționat și dimensionat eforturile în direcția obținerii de rezultate bune și foarte bune în pregătirea elevilor, în concordanță cu indicatorii de performanță din standardele educative. Astfel, colegii noștri au inițiat și o serie de concursuri județene atât la nivelul învățământului primar, concursul de geografie ”Descoperă România”. Obiectivul final declarat a fost și este facilitarea inserției fără dificultăți a absolvenților în activitatea profesională și viața socială ulterioară.

Urăm succes în noul an școlar tuturor elevilor, cadrelor didactice  și celor care au atribuții și aparțin mediului educativ constănțean.

Sursa articolului: ziarul online “Mesager de Constanţa”, 5 septembrie 2016

http://mesagerdeconstanta.ro/2016/09/05/scoala-gimnaziala-nr-29-mihai-viteazul-din-constanta-o-scoala-altfel/

admin