Admiterea în clasa a V-a intensiv limbă modernă

Clasele cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, în unităţile de învăţământ preuniversitar, funcționează prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.797/2017 și Ordinul nr. 3.691 din 19 aprilie 2021.

În anul şcolar 2020-2021, testul de competenţe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulaţie internaţională constă într-o probă scrisă, cu durata de 50 de minute.

Elevii care, anterior înscrierii în clasa a V-a, la clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi moderne de circulaţie internaţională, au promovat examene de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională, la un nivel de competenţă egal sau superior nivelului A1 din CECRL,  sunt admişi fără a mai susţine proba de competenţe lingvistice la limba modernă respectivă, numai dacă numărul total al elevilor care optează pentru acest tip de clase este egal cu numărul de locuri aprobat pentru clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi de circulaţie internaţională. În cazul în care numărul total al elevilor care optează pentru clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi de circulaţie internaţională este mai mare decât numărul de locuri aprobat pentru acest tip de clase, toţi elevii susţin testul pentru evaluarea nivelului de competenţă lingvistică.

Perioada de înscriere este 14-18 iunie 2021, cererile tipizate vor fi distribuite de doamnele profesor învățământ primar de la clasele a IV- a.

Testul se va organiza la nivelul unităţii de învăţământ, pe data de 3 iulie 2021, ora 09:00.

Detalii: http://www.scoala29mihaiviteazul.ro/inscriere-clasa-a-v-a/

Evaluarea Națională la finalul claselor a II-a, a IV-a, a VI-a – an școlar 2020-2021

  1. Evaluarea Națională pentru clasa a VI a se va desfășura în data de 12.05.2021 și 13.05.2021.

Proba scrisă din data de 12.05.2021, începe la ora 12,00 prezența elevilor la clase fiind permisă începând cu ora 11,00.
Proba scrisă din data de 13.05.2021, începe la ora 12,00 prezența elevilor la clase fiind permisă începând cu ora 11,00.

2. Evaluarea Națională pentru clasa a IV a se va desfășura în data de 18.05.2021, 19.05.2021 și 20.05.2021.

Probele scrise vor începe la ora 10,00 prezența elevilor la clase fiind permisă începând cu ora 09,00.

3. Evaluarea Națională pentru clasa a II a se va desfășura în perioada 25.05.2021-28.05.2021.

Probele scrise vor începe la ora 10,00 prezența elevilor la clase fiind permisă începând cu ora 09,00.

CALENDAR_EN_II-IV-VI-2021

Informații utile: http://www.scoala29mihaiviteazul.ro/e-n-clasele-ii-iv-vi/